N. vagus, nervus vagus, který se vyvinul od 4. a následujících žábrových oblouků, je tak zvaný kvůli rozsáhlosti jeho šíření. Je to nejdelší z lebečních nervů. S jeho větvemi, nerv vagus dodává dýchací orgány, významná část zažívacího traktu (až do tlustého střeva sigmoideum), a také dává větve k srdci, který přijímá vlákna od toho to zpomalit srdeční tep. N. vagus obsahuje trojnásobný druh vlákna:

1. Afferentní (citlivá) vlákna pocházející z receptorů vnitřností a cév, jakož i z určité části pevné membrány mozku a vnějšího zvukovodu s ušním boltcem k citlivému jádru (nucleus solitarius).

2. Efferentní (motorická) vlákna pro libovolné svaly hltanu, měkkého patra a hrtanu a eferentních (proprioceptivních) vláken vycházejících z receptorů těchto svalů. Tyto svaly dostávají vlákna z jádra motoru (nucleus ambiguus).

3. Eferentní (parasympatická) vlákna vycházející z vegetativního jádra

Parasympatická část nervu vagus je velmi velká, v důsledku čehož je primárně vegetativním nervem, důležitým pro vitální funkce těla. Nerv vagus je komplexní systém, který se skládá nejen z nervových vodičů heterogenního původu, ale také z nodulu nervů uvnitř trupu.

Vlákna všeho druhu, spojená se třemi hlavními jádry nervu vagus, zanechávají dřeň v jeho sulcus lateralis posterior, pod jazykem nervu podnosu, 10-15 kořenů, které tvoří tlustý kmen nervu, který opouští dutinu lebky a doplňkový nerv spolu s dutinou lebky přes foramen jugulare V jugulárním otvoru tvoří citlivá část nervu malý uzel ganglionového superiusu a při opuštění otvoru je dalším ganglionickým zesílením tvaru fusiformu ganglion inferius. Oba uzly obsahují pseudo-unipolární buňky, jejichž periferní procesy jsou součástí citlivých větví, které jdou do jmenovaných uzlů nebo receptorů vnitřností a cév (ganglion inferius) a vnějšího zvukovodu (ganglion superius) a centrální jsou seskupeny do jediného svazku, který končí citlivým nucleus solitarius.

Po výstupu z lebeční dutiny, kmen nervu vagus sestupuje dolů k krku za cévami v drážce, nejprve mezi v. jugularis interna a. srotis interna, a pod - mezi stejnou žílou a. carotis communis, a leží ve stejné pochvě s těmito plavidly. Dále nerv nervu proniká horním otvorem hrudníku do hrudní dutiny, kde je jeho pravý kmen umístěn před a. subclavia a vlevo - na přední straně aortálního oblouku. Jít dolů, oba nervy vagus obcházejí zadní stranu plicního kořene na obou stranách a doprovázejí jícen, tvořit plexuses na jeho zdech, s levým nervem běžícím podél přední strany a pravého nervu podél záda. Společně s jícnem pronikají oba nervy vagus do diafragmy hiatus esophageus do břišní dutiny, kde na stěnách žaludku tvoří plexusy. Kmeny nervů vagus v období dělohy jsou umístěny symetricky po stranách jícnu. Po otočení žaludku zleva doprava se levý vagus pohybuje dopředu a dozadu, v důsledku čehož se levý vagus rozděluje na přední plochu a pravý vagus na zadním povrchu.

vagus nerv

1 mravenčení

2 putování

3 nerv

4 putování

5 nerv

6 spinální nerv

7 Putování

8 nerv

9 nervus

10 vagus

11 tapinom páchnoucí

Viz také v jiných slovnících:

Nerv nervus - horní části gephorofaryngeálního nervu, putování a doplňování...

Putující nerv - putující nerv, desátý karanténní nerv, přecházející z mozku do břišní dutiny. Obsahuje motorická, sekreční a citlivá vlákna. Větve do plic, srdce, žaludku a dalších orgánů dutiny břišní... Vědecký a technický encyklopedický slovník

Putující nerv - vagus (nervus vagus), X pár lebečních nervů; smíšený nerv. Nejdůležitější sběratel informací, neustále tekoucí do životně důležitých center mozkového kmene. (Zdroj: „Biologický encyklopedický slovník.“ Šéfredaktor M.S. Gilyarov;… Biologický encyklopedický slovník

ROVER NERVE - desátý pár hlavových nervů u obratlovců a lidí. Inervuje orgány hlavy, krku, hrudní a břišní dutiny. Podílí se na regulaci reflexních činů (např. Polykání), krevního tlaku... Velký encyklopedický slovník

Putující nerv - putující nerv, viz Vagus nervus. BLUMENAU, Leonid Vasilievich (nar. 1862), slavný moderní neuropatolog, prof. Státu pro zlepšení lékařů (Leningrad). Na konci kurzu Vojenské. medu Akademie v roce 1886 byla ponechána...... velká lékařská encyklopedie

Vagus nerv - (plicní a žaludeční, Nervus vagus s. Pneumogastricus) 10 I pár lebečních nervů; pochází z dolní poloviny kosodélníkové jamky medulla oblongata (viz mozek), vynoří se z mozku přes 10 15 malých kořenů za olivovníky...... F.A. Encyklopedický slovník Brockhaus a I.A. Efrona

nerv vagus je desátý pár hlavových nervů u obratlovců a člověka. Inervuje orgány hlavy, krku, hrudní a břišní dutiny. Podílí se na regulaci reflexních činů (např. Polykání), krevního tlaku. * * * RANDOM NERVE RANDOM NERVE,...... Encyklopedický slovník

Putující nerv - X lebeční nerv. Smíšený nerv s rozšířenými aferentními a eferentními větvemi, inervuje vnější ucho, hltan, hrtan, plíce, srdce, ledviny, slezinu, játra, žaludek a střeva.

Putující nerv - u lidí, desátý pár lebečních nervů, spárovaný smíšený nerv, obsahující motorická, smyslová a vegetativní (sympatická a parasympatická) vlákna. B. n. má tři jádra v medulla oblongata, obyčejný s glossopharyngeal... Velká sovětská encyklopedie

Nerv vagus - 10 párů lebečních nervů, nervus vagus. Smíšený nerv se široce rozvětvenými aferentními a eferentními větvemi. Inervuje vnější ucho, hltan, hrtan, plíce, srdce, ledviny, slezinu, játra, žaludek a střeva. Viz Vagotonia... Encyklopedický slovník psychologie a pedagogiky

ROCKING NERVE je desátý pár hlavových nervů u obratlovců a lidí. Inervuje orgány hlavy, krku, hrudní a břišní dutiny. Podílí se na regulaci reflexních činů (např. Polykání), krevního tlaku... Přírodní vědy. Encyklopedický slovník

Umístění a funkce nervu vagus

Nerv vagus je nejdelší a nejrozšířenější nerv v lidském těle. Plní mnoho různých funkcí az tohoto důvodu je jednou z nejdůležitějších složek nervového systému.

U lidí existuje dvanáct párů lebečních nebo lebečních nervů (CN), z nichž všechny kombinují důležité systémy těla s mozkem. Funkce každého z nich jsou odlišné. Jedním z těchto párů lebečních nervů je nerv vagus. Přesněji řečeno, je to 10. pár lebečních nervů, vykonávající mnoho různých funkcí.

Nerv vagus je také známý jako lebeční nerv X nebo plicní a žaludeční nerv, jak inervuje žaludek a plíce. Pohybuje se od mozku a jde podél hrdla, hrtanu, plic, srdce, žaludku a břišních svalů do jiných vnitřních orgánů.

Nervus vagus vysílá signály do celého těla a pak je přenáší zpět do mozku. Začíná práci parasympatického nervového systému (PNS) a podílí se na udržování zdraví imunitních buněk, orgánů, tkání a kmenových buněk. Tento nerv reguluje tep, řeč, pocení, krevní tlak, trávení, produkci glukózy a dýchání. Kromě toho, že nerv vagus poskytuje přístup k různým orgánům, představuje také 90% aferentních (centripetálních) nervů, které přenášejí smyslové informace o stavu vnitřních orgánů do centrálního nervového systému.

Vagus nerv prochází tělem. Umístění a funkce

1 - pravý nerv vagus (CHN X)
2 - horní laryngeální nerv
3 - laryngeální nerv: vnitřní
4 - laryngeální nerv: externí
5 - nerv horního srdce
6 - pravý opakující se laryngeální nerv
7 - plicní plexus
8 - vnitřní větve srdce
9 - plexus jícnu
10 - vrátný
11 - celiakový ganglion a celiakální plexus
12 - lepší mezenterický ganglion
13 - faryngeální větev
14 - levý nerv vagus (CHN X)
15 - levý opakující se laryngeální nerv
16 - srdce plexus
17 - větve srdečního plexu
18 - přední žaludeční nerv
19 - splenické větve
20 - levý úhel sleziny
21 - větve tenkého a tlustého střeva

V hlavě

Nervy vagus pochází z kořenů medulla oblongata. Opouští lebku přes jugulární foramen, spolu s hltanovým nervem a pomocným nervem, a jde do vnitřních orgánů. Tento nerv se podílí na poskytování komunikace mezi mozkem a vnitřními orgány. Uvnitř jugulární foraminy jsou jugulární a uzlovité smyslové ganglia. Na obou stranách lebky prochází ušní větev nervu vagus. Motorické neurony nervu vagus dodávají nervům hrdlo, hrtan, hltan a jícen. Tyto nervy pomáhají člověku polykat, mluvit a kašlat.

Nerv vagus je zodpovědný za tvorbu nových neuronů v mozku a zvýšení hladiny neurotrofního faktoru mozku (BDNF), který slouží jako dobrý zdroj potravy pro mozkové buňky. Přispívá k obnově mozkové tkáně. Spuštění nervu vagus navíc stimuluje kmenové buňky k vzniku nových buněk.

Nervy vagus kontrolují parasympatický nervový systém.

Tento nervový systém používá neurotransmiter acetylcholin. Acetylcholin umožňuje učení, zapamatování a relaxaci. Nervus vagus ji používá k informování těla o potřebě relaxace. Posílá tento neurotransmiter po celém těle. V důsledku toho tělo uvolňuje a snižuje zánět spojený s účinky stresu.

V krku

Nervy vagus směřují svisle dolů do vaginální karotidy do vnitřních karotických tepen a středu vnitřní jugulární žíly v základně krku. Zde se nervové vidličky vtahuje do pravého nervu vagus a nervu vlevo, který jdou dále v různých směrech. Pravý nerv vagus přechází do hltanu před subklaviální tepnou. Levý nerv vagus jde dolů mezi levou karotickou tepnu a levou subclavian tepnu.

Různé větve v krku

Faryngální větve. Tyto větve inervují hltan a svaly měkkého patra.

Horní laryngeální nerv. Tato nervová vidlice do vnitřní a vnější větve. Vnitřní větev dodává nervové části hltanu a horní části hrtanu. Vnější větev zásobuje nervy nervovým svalem štítné žlázy štítné žlázy.

Opakující se laryngeální nerv je větev nervu vagus, který je zodpovědný za inervaci vnitřní svalové struktury hrtanu. Tento nerv se nachází mezi průdušnicí a jícnem. To jde dolů a vidlice na levé a pravé straně. Levá větev běží na úrovni arteriol a pravá vede podél subklavické tepny. Opakující se laryngeální nerv dodává nervům nervy většinu nervů hrtanu. Při polykání podporuje pohyb hlasivek v průchodu potravy a umožňuje uzavřít glottis, pokud se objeví reflex kašle. Poškození opakujícího se laryngeálního nervu vede k paralýze hlasivek.

V oblasti plic

Plicní větve nervu vagus jsou rozděleny na přední a zadní. Přední větve probíhají podél předního povrchu plíce. Spojují se s větvemi sympatického systému a tvoří přední plicní plexus. Zadní větve probíhají podél zadního povrchu plíce. Spojují se s třetím a čtyřem hrudním gangliem sympatického kmene a tvoří zadní plicní plexus. Větve vyčnívající z plicního plexu jsou spojeny s větvemi průdušek, které procházejí plicemi.

Všechny tyto větve nervu vagus a jiných nervů kontrolují nedobrovolné funkce plic.

Nervus vagus otevírá hrtan během inhalace vzduchu a prochází svaly ústní dutiny, deaktivuje řeč. V plicích snižuje průdušky, což způsobuje napětí svalů. Jedna větev tohoto nervu řídí svaly, které řídí hlasivky v hrtanu. Poškození tohoto nervu může vést ke vzrušení.

V hrudi

V hrudníku tvoří pravý nerv vagus zadní trup nervu vagus, zatímco levý tvoří přední trup nervu vagus. Jsou zde další dvě větve. První je levý opakující se laryngeální nerv, který se nachází pod aortou. Dodává nervům svaly hrtanu. Druhou je větev srdce, která inervuje srdce.

V oblasti srdce

Nervy vagus částečně kontrolují parasympatická vlákna, která inervují srdce, které jsou součástí hrudních ganglií. Pravý nerv vagus dodává sinus-atriální uzel nervy, zatímco levý nerv dodává atrioventrikulární uzel. Eferentní vlákna nervu vagus také dodávají nervovým svalům atria. Svaly komory jsou jimi inervovány ve velmi malém rozsahu.

Nerv nervu se podílí na kontrole a udržování tepu.

To vždy funguje, vytvářet rytmus asi 90 úderů za minutu. Pokud je to nutné, tento nerv vylučuje neurotransmitery, což pomáhá snížit intenzitu tepu nebo snížit krevní tlak.

V dutině břišní

Nervový nerv tvoří plexus jícnu. Prochází přes membránu a vstupuje do dutiny břišní, kde tvoří celiak a mezenterický plexus. On pak dosáhne žaludku a dá játrové větve a Laterange nervy, které inervují pylorus.

Nerv vagus dodává parasympatické nervy většině orgánů v břišní dutině. Dává větve jícnu, žaludku a střev.

Tento nerv se podílí na provádění komplexních procesů v trávicím systému, zejména vysílá signály do svalů žaludku o potřebě stlačování potravy a pohybu do tenkého střeva. V případě poškození nervu vagus, jídlo může zůstat v žaludku místo toho, aby se stěhoval do střeva, ovlivňovat zažívací proces. Tento nerv se také podílí na regulaci hladin chemikálií v trávicím systému tak, že střeva mohou ovlivnit potraviny a určit příjem živin. Kromě toho nerv vagus přenáší do mozku pocit plnosti. Přispívá také k přenosu chuti a hladu. Diabetický nedostatek kontroly nad zvýšenými hladinami cukru v krvi může způsobit poškození nervu vagus.

Jak se testuje nerv vagus

Práce nervu vagus může být kontrolována stimulací hltanového reflexu. Když se dotknete boční stěny hltanu, svalů hltanu, což způsobuje pohyb kašle. V průběhu kontroly inervace měkkého patra je osoba požádána, aby řekla „a“. Měkká obloha ve stejnou dobu by se měla zvednout a jazyk se vrátit. Pokud je nerv poškozen, měkké patro a uvula jsou posunuty nerovnoměrně, odchylně od poškozené části.

Zlepšení funkce nervu vagus

Levný způsob, jak stimulovat nerv vagus, je normální inhalace. Při hlubokém dechu ústy by měla být membrána uvolněna a narovnána. To aktivuje nerv vagus. Vydechněte nosem. S touto metodou můžete cítit, jak stres opouští tělo. Mozek má léčivý účinek a způsobuje pocit relaxace. Aktivace nervu vagus také pomáhá snížit zánět, zlepšit paměť, podpořit regeneraci orgánů a tkání, zvýšit hustotu mozku a posílit imunitní systém.

Nemoci nervu vagus

Nemoci nervu vagus jsou rozděleny do dvou tříd: onemocnění způsobená nedostatečnou aktivitou nervů nebo přítomnost nefunkčních nervů a onemocnění způsobená nadměrnou aktivitou nervu vagus. Nadměrná aktivita nervu vagus vede k mdloby. Nedostatečná aktivita může způsobit nevolnost, pyrolýzu, bolest břicha, úbytek hmotnosti a také vést ke snížení srdeční frekvence.

Léčba

Pokud nervus vagus nereaguje správně na stimulaci, je nutné se poradit s lékařem, aby se obrátil na neuropatologa. Je také možné podstoupit neurologickou léčbu. Neurologická terapie zahrnuje nervovou stimulaci. K nervu je připojeno zařízení, které generuje elektrické impulsy, které regulují signály vysílané nervem.

K zabránění poklesu a udržení srdeční frekvence může být zapotřebí kardiostimulátor. Může také vyžadovat léky, které zajistí řádné fungování zažívacího systému. Obecně platí, že pokud se vzdálíte od lékařských spisů a termínů, nerv vagus je to, co umožňuje člověku cítit se dobře, když někoho objímá. Je také zodpovědný za vágní pocit, že se člověk cítí, když se stane svědkem jakéhokoli incidentu, který se ho dotýká emocionálně.

Putující nerv

Nervus vagus, n.vagus (X pár), je smíšený, protože obsahuje smyslová a motorická vlákna, stejně jako autonomní (vegetativní) systémová vlákna, jak parasympatiku, tak sympatiku.

V nervu vagus, tam jsou tři jádra, která se vyskytují v medulla: t

1) citlivé jádro osamělé cesty;

2) motorové duální jádro;

3) vegetativní (parasympatické) zadní jádro nervu vagus.

První dvě jádra jsou společná s glazofaryngeálním nervem.

1. Jádro solitární dráhy, jádra solitarius, je promítáno z kosoúhlé fossy, poněkud laterálně k okrajové drážce, a leží mnohem dorzálně k duálnímu jádru.

2. Dvojité jádro, nukleus ambiguus, je umístěno v předních úsecích prodloužení medully, hlubší než zadní jádro nervu vagus, a je promítáno na povrch kosočtverečné fossy, resp. Hraniční drážky.

3. Zadní jádro nervu vagus, záporné jádro n. vagi, nacházející se v medulla oblongata laterální k jádru hypoglossálního nervu; na povrchu kosodélníkového fossa promítaného v oblasti trojúhelníku vagus.

Sympatická vlákna vstupují do nervu vagus a jeho větví podél spojovacích větví z uzlů sympatického kmene.

Na spodním povrchu mozku je nerv vagus zobrazen 10-15 kořenů z tloušťky medulla oblongata za olivovník. Nervus vagus po boku a dolů opouští lebku přes přední část jugulárního otvoru spolu s gosofaryngeálními a vedlejšími nervy, které se nacházejí mezi nimi.

V oblasti jugulárního otvoru, nerv vagus zhrubne kvůli hornímu uzlu, ganglion rostralis (superius), a poněkud nižší, po 1.0-1.5 cm, tam je další uzel několik velkých velikostí - dolní uzel, ganglion caudalis (inferius).

Mezi těmito uzly se vnitřní větev doplňkového nervu blíží nervu vagus. Dole dole, nerv vagus v krku spočívá na zadním povrchu vnitřní jugulární žíly a následuje horní otvor hrudníku, umístěný v drážce mezi uvedenou žílou a středními karotickými tepnami nejprve umístěný medially.

Nerv vagus s vnitřní jugulární žílou a společnou karotickou tepnou je uzavřen v jedné společné pojivové tkáni vagina, tvořící neurovaskulární svazek krku.

V oblasti horního otvoru hrudníku se nerv vagus nachází mezi subklavickou tepnou (za) a subklaviální žílou (vpředu).

Po vstupu do hrudní dutiny leží levý nerv vagus na předním povrchu oblouku aorty a pravý nerv vagus leží na předním povrchu počátečního segmentu pravé subklavické tepny.

Pak se oba nervy vagus poněkud odchýlí dozadu, ohnou se kolem zadního povrchu průdušek a přiblíží se k jícnu, kde jsou rozptýleny do řady velkých a malých nervových větví a ztrácejí charakter izolovaných nervových kmenů.

Větve levého a pravého nervu vagus jsou zaměřeny na přední (hlavně z levého nervu) a zadní (hlavně z pravého nervu) povrchy jícnu a tvoří jícnový plexus, plexus esophageus.

Přední a zadní vagus kmeny, trunci vagales přední a posterior, být tvořen od větví indikovaných plexuses u otevření jícnu diafragmy, který, spolu s jícnem, proniknout do břišní dutiny. Přední i zadní stonek obsahují vlákna levého a pravého nervu vagus.

V břišní dutině přední a zadní kmeny vysílají řadu větví do břišních orgánů a celiakálního plexu.

V jeho průběhu je každý nerv vagus rozdělen do čtyř částí: hlavy, krku, hrudní a břišní.

Hlavová část nervu vagus je nejkratší a dosahuje dolního uzlu. Odstupují se od ní tyto větve:

1. Meningeální větev, r. meningeus, se pohybuje přímo z horního uzlu, jde do dutiny lebky a inervuje tvrdou skořápku mozku (příčné a týlní žilní dutiny).

2. Ušní větev, r. Auricularis začíná zpravidla z horního nebo dolního uzlu - z kmene nervu, jde dozadu, sleduje vnější povrch žárovky vnitřní jugulární žíly, přibližuje se k jugulární fosse a vstupuje do tubusu mastoidu.

V tloušťce temporální kostní pyramidy, auricle vyměňuje vlákna s nervem obličeje a opouští pyramidu přes mezeru mezi tympanálním mastoidem. Pak je ušní větev rozdělena na dvě větve, které se objevují za vnějším uchem, v blízkosti vnějšího konce kostnaté části zvukovodu.

Jedna z větví se připojuje k zadnímu ušnímu nervu z nervu obličeje, druhá inervuje kůži zadní stěny vnějšího zvukovodu.

3. Spojovací větev s gosofaryngeálním nervem, r. komunikuje (cum nervo glossopharyngeo) spojuje horní uzel nervu vagus a dolní uzel glossopharyngeal nervu.

4. Spojovací větev s pomocným nervem je reprezentována vnitřní větví pomocného nervu r. internus n. accessorius. Jedná se o poměrně silný kmen, který tvoří část nervu vagus mezi horním a dolním uzlem.

Kromě toho, z vagus nervu jsou malé větve posílány do pomocného nervu. Někteří autoři popisují spojovací větev mezi nadřazeným uzlem nervu vagus a nadřazeným uzlem.

Krk nervu krční pochvy se táhne od spodního uzlu po výtok recidivujícího laryngeálního nervu. V tomto rozsahu se od nervu vagus liší následující větve:

1. Faryngeální větve, rr. pharyngei, často odchýlit se od nižšího uzlu, ale smět odejít a nižší. Existují dvě větve: horní - větší a nižší - menší. Větve jdou podél vnějšího povrchu vnitřní karotidové tepny a několika mediánů, spojují se s větvemi lesního jícnu a větvími sympatického kmene, tvořící hltanový plexus, plexus pharyngeus, na střední konstrikci hltanu. Větve se táhnou od tohoto plexu, nervy ve svalech a sliznici hltanu. Kromě toho, nervy jdou od horní větve ke svalu zvyšovat palatine oponu a k uvula svalu.

2. Horní laryngeální nerv, n. laryngeus superior, počínaje spodním uzlem, sestupuje dolů podél vnitřní karotidové tepny, přičemž odebírá větve z horního cervikálního sympatického uzlu a hltanového plexu a přibližuje se k laterálnímu povrchu hrtanu. Před tím se dělí na větve:

a) vnější větev, r. externus, inervuje sliznici hltanu, částečně štítnou žlázu, jakož i dolní konstrikci hltanu a svalů štítné žlázy; často tato větev se spojí s vnějším ospalým plexusem;

b) vnitřní větev, r. internus, jde spolu s horní laryngeální tepnou, propíchne štítnou membránu a svými větvemi inervuje sliznici hrtanu (nad glottis), epiglottis a částečně kořen jazyka;

c) spojovací větev s dolním laryngeálním nervem, r. Komunikace (cum nervo laryngeo inferiori), pohybující se od vnitřní větve nadřazeného laryngeálního nervu.

3. Větve horního děložního hrdla, rr. cardiaci cervicales superiores, v množství 2-3, odejdou z kmene nervu vagus a směřují podél společné karotické tepny, s větvemi pravého nervu vagus směřujícími před hlavu brachiální, levou před obloukem aorty. Zde jsou horní větve cervikálního srdce spojeny se srdečními nervy ze sympatického kmene a jsou až do srdce součástí srdečního plexu, plexus cardiacus.

4. Dolní cervikální srdeční větve, rr. inferiores cardiac cervicales, které jsou četnější a mnohem tlustší než horní, odcházejí poněkud níže než recidivující laryngeální nerv. Pobočky směřují k srdci a spojují se se zbytkem srdcových větví z nervu vagus a ze sympatického kmene a také se podílejí na tvorbě srdečního plexu.

5. Recidivující laryngeální nerv, n. laryngeus recurrens, pohybující se od hlavního kmene doprava - na úrovni subklavické tepny a vlevo - na úrovni aortálního oblouku. Po zaokrouhlení uvedených nádob z přední strany dozadu jsou vratné nervy směrovány nahoru do drážky mezi průdušnicí a jícnem a dosahují koncových větví hrtanu.

Opakující se hrtanový nerv vydává ve své délce řadu větví:

1) tracheální větve, rr. tracheales, jdou na přední plochu dolní části průdušnice. Na oplátku se spojují se sympatickými větvemi a přibližují se k průdušnici;

2) větve jícnu, rr. esofagei, inervovat jícn;

3) dolní laryngeální nerv, n. laryngeus inferior, je terminální větev recidivujícího nervu. V jeho průběhu se dělí na přední a zadní větve:

a) přední větev inervuje laterální cricoidal palchus, sciochalpalovidnuyu, shchitonadgortany, hlasové a hrtanové svaly;

b) zadní nebo spojovací větev s vnitřní laryngeální větví, r. komunikuje (cum ramo laryngeoinferiori), zahrnuje jak motorová, tak citlivá vlákna. Ty jsou vhodné pro sliznici hrtanu pod glottis. Motorická vlákna zadní větve inervují zadní crikoidální a příčné svaly skalpalu.

Navíc v nervu krční pochvy existuje několik dalších spojovacích větví:

1) s horním cervikálním sympatickým uzlem;

2) s hypoglossálním nervem;

3) mezi recidivujícím laryngeálním nervem a cerviko-hrudním uzlem sympatického kmene.

Hrudní oddělení nervu vagus začíná v místě výboje rekurentních nervů a končí v místě průchodu nervu vagus přes otvor jícnu v membráně. V hrudní dutině vydává nerv vagus tyto větve:

1. Větve hrudníku, rr. cardiaci thoracici, začínají pod recidivujícím laryngeálním nervem, sledují dolů a mediálně, připojují se k dolním větvím srdce, posílají větve do brány plic a vstupují do srdce plexu.

2. Bronchiální větve, rr. bronchiales, rozdělený na méně silné přední větve (4-5) a silnější a četné zadní větve.

3. Plicní plexus, plexus pulmonalis, je tvořen předními a zadními průduškami, které se spojují s větvemi horních tří až čtyř hrudních sympatických uzlin sympatického kmene. Větve, které se táhnou od tohoto plexu, jsou propojeny a vstupují s průduškami a cévami u brány plic, které se rozvětvují v parenchymu.

4. Plexus esophageal, plexus esophageus, je reprezentován množstvím různých průměrů nervů, které se táhnou od každého nervu vagus pod kořenem plic. V jejich průběhu jsou tyto větve navzájem spojeny s větvemi z horních 4-5 hrudních uzlin sympatických kmenů a tvoří plexus kolem jícnu.

Plexus obklopuje celou spodní část jícnu a vysílá část větví na svalovou a sliznici.

Břišní oblast nervu vagus je reprezentována předními a zadními vagus kmeny, přední a zadní. Oba kmeny jsou tvořeny plexusem jícnu a podél předního a zadního povrchu jícnu vstupují do břišní dutiny buď jednotlivými kmeny nebo několika větvemi.

Zadní kmen nervu vagus v oblasti kardie vysílá řadu větví - zadní žaludeční větve, rr. gastrici posteriores, na zadním povrchu žaludku a odchýlí se posteriorně, tvoříc celiakální větve, rr. celiaci, podél levé žaludeční tepny k celiakálnímu plexu, plexus celiacus. Vlákna, která tvoří celiakální větve, procházejí celiakálním plexem do břišních orgánů.

Přední kmen nervu vagus v žaludku se spojuje se sympatickými nervy doprovázejícími levou žaludeční tepnu a vysílá 1–3 větve mezi listy omentum do jater - jaterní větve, rr. hepatici

Zbytek předního trupu sleduje přední okraj menšího zakřivení žaludku a vydává řadu předních žaludečních větví, rr. žaludeční anteriory, na přední povrch žaludku.

Gastrické větve od předních a zadních kmenů v subterosální vrstvě žaludku jsou spojeny s nervy, které se vejdou do levé žaludeční tepny, a tvoří přední a zadní plexusy žaludku.

Co je nervový vagus - lokalizace, struktura a funkce, symptomy a léčba onemocnění

Lidské tělo je komplexní mechanismus, nervový systém je zodpovědný za udržování všech životních procesů na požadované úrovni. Centrální nervový systém přijímá vnější signály a impulsy z vnitřních orgánů o nebezpečí a dává příkazy ke zlepšení situace, takže odchylky v systému mohou vést k vážným zdravotním problémům. Co je nerv vagus, jaké známky nepohodlí naznačují jeho zánět a že musíte navštívit lékaře, zkusme to zjistit.

Co je nerv vagus

Dvanáct nervů opouští mozek. Desátý (X) pár nervů, vynořující se z lebky, se nazývá vagus nebo putování kvůli rozšířené fermentaci v těle. Podle lidské anatomie je vagový nerv nejdelší, má dva kmeny a komplexní strukturu. Po celé délce jádra vagus tvoří nerv vagus. Nervus vagus pokrývá následující části lidského těla:

 1. Hlavní oddělení. Tato část vagusu spadá po výstupu z lebky, v důsledku nervových větví, inervace meningů v lebeční dutině, zadní stěny vnějšího zvukovodu na temporální kosti.
 2. Cervikální region. Zde jsou nervová vlákna umístěna ve svalech hltanu, hlasivkách, měkkých patrech, uvula. V oblasti krku jsou vlákna vagu umístěna částečně ve štítné žláze a sliznicích: hltanu, hrtanu, epiglottis a kořeni jazyka.
 3. Oddělení hrudníku. Nerv vstupuje do této zóny otvorem v membráně, její větve tvoří plexusy: srdeční, plicní a jícnové.
 4. Břišní sekce Zde vagus sestupuje jícnem přes díru v membráně a jde do žaludku, jater, slinivky břišní.

Vagus se skládá z komplexu vláken tří typů:

 1. Citlivé. Vlákna vagu jsou umístěna v zvukovodu, ušním bubínku a mozkové membráně; přijímat a přenášet informace.
 2. Motor. Tato část nervu se používá k provedení příkazu po zpracování informací v mozku a skládá se z vláken vagus ve svalech hrtanu, hltanu a jícnu.
 3. Vegetativní. Nervová vlákna jsou zodpovědná za stabilní činnost vnitřních orgánů, žláz s vnitřní sekrecí, oběhových a lymfatických systémů a zahrnují nervová zakončení vagu ve svalech srdce, v hladkých svalech plic, jícnu, žaludku, střevech.

Důvody

Nelze přeceňovat hodnotu vagu, zhoršená funkce nervu vagus vede k:

 • poruchy činnosti dýchacích orgánů, srdečního svalu, žláz s vnitřní sekrecí, trávicího ústrojí;
 • porucha regulace krevního tlaku.

Nepravidelnost, zánět, svírání nebo poškození nervových vláken vede k nerovnováze v činnosti orgánů inervovaných vagusem. Léze může být umístěna uvnitř lebky nebo může pokrývat periferní části vagusu. Mezi intrakraniální příčiny patologie patří:

 • meningitida;
 • otoky;
 • hematom;
 • aneurysma;
 • roztroušená skleróza;
 • syfilis;
 • trombóza

Problémy se mohou objevit v periferní části vagusu, mezi ně patří:

 • infekční onemocnění (úplavice, sinusitida);
 • otrava;
 • chronický alkoholismus;
 • zranění;
 • endokrinní onemocnění;
 • nádorů.

Příznaky

Projevy poškození nervů závisí na: místě, příčině výskytu, stupni poškození. Intrakraniální poranění mohou pokrývat všechny tři typy vláken vagus a mají vážné následky - paralýzu nervových kmenů, zhoršenou funkci a smrt. Následující příznaky mohou indikovat lézi vagusu:

 • porucha polykání;
 • porušení hlasu hlasu, vzhled chrapotu;
 • potíže s dýcháním;
 • zácpa nebo průjem;
 • změnit rytmus srdečního rytmu.

Zánět nervu vagus

Známky zánětu vagus závisí na umístění zdroje léze:

 1. V oblasti hlavy se příznaky mohou projevit jako ztráta sluchu, závratě, bolesti hlavy (migréna).
 2. V cervikální oblasti jsou pozorovány změny hlasu a výslovnost slov, obtíže při polykání, zhoršený reflex kašle.
 3. V oblasti hrudníku může být léze doprovázena respiračním selháním, bolestí na hrudi.
 4. V důsledku zánětu vagus v dutině břišní, může dojít k zažívací nevolnost, zvracení, průjem nebo zácpa.

Tonus

Vegetativní nervový systém se skládá ze sympatických a parasympatických nervových vláken, které vyrovnají jejich aktivitu. Jejich normální interakce určuje zdravý tón. Dobrá práce vegetativního systému je indikována:

 • pozitivní nálada člověka;
 • mírný nárůst pulsu po inhalaci, jeho snížení po výdechu;
 • schopnost zvládat emoce ve stresových situacích.

S porážkou nervu, vegetativní systém trpí, selhání v aktivitě parasympatických vláken vagus vede k projevu příznaků neurastenie:

 • letargie, apatie se zvýšeným tónem;
 • krátká nálada a podrážděnost se sníženým tónem.

Podráždění

Při podráždění vegetativních nervových vláken dochází k závažným poruchám aktivity vnitřních orgánů. Aktivita parasympatických vláken vagusu je zaměřena na:

 • dilatace krevních cév
 • pomalý tep
 • snížení kontrakcí bronchiálních hladkých svalů,
 • stimulace sekreční funkce žláz dutiny břišní,
 • kašel jako obranná reakce.

Když jsou podrážděná parasympatická nervová vlákna, zvyšuje se činnost žláz s vnitřní sekrecí a zvyšuje se střevní peristaltika. Nadměrné množství žaludeční šťávy někdy způsobuje ulceraci žaludku nebo střev a zvýšená peristaltika vede k průjmům. V důsledku podráždění nervu se může objevit bronchospasmus, atak udušení.

Putující nerv a arytmie

Příčinou poruchy kardiovaskulárního systému může být léze nervu vagu. Pacienti mají změnu rytmu srdečních kontrakcí:

Aktivita parasympatického systému je určena pro noční čas, takže v noci je intenzita srdečního rytmu zesílena. Pacienti se obávají bolesti v hrudi, pocitu nedostatku vzduchu. Porážka vagusu může být doprovázena snížením frekvence pulsu, krevního tlaku nebo opačných symptomů během potlačování vláken parasympatických nervů.

Diagnostika

Pro úspěšnost léčby je důležité včas se obrátit na odborníka, a to na správnou diagnózu. Vyšetření by mělo vytvořit neurologa. Během zkoušky provádí odborník:

 • kontrola tónu hlasu a výslovnosti slov;
 • kontrola měkkého patra (znamení porážky - prohýbání), pozice jazyka (odchyluje se od nedotčené strany).

Poruchy funkce polykání jsou určeny použitím sklenice vody: kašel při polykání je charakteristický pro pacienty s nervovými lézemi. Navíc můžete být jmenován doktorandem:

 • laryngoskopie ke stanovení stavu hlasivek;
 • MRI;
 • radiografie;
 • elektrokardiogramu.

Léčba

Pro dosažení pozitivního výsledku v léčbě nervu vagu je nutné určit příčinu onemocnění a odstranit ho. Někdy dochází ke zlepšení stavu pacienta po plazmaferéze - čištění krve. Pozitivního výsledku lze dosáhnout elektrostimulací nervu - směrem diadynamických proudů v oblasti pocitu bolesti.

Léčba léky

Léčba nervu je převážně prováděna konzervativními metodami. Ve výjimečných závažných případech je předepsán chirurgický zákrok. Léčba postiženého vagusu se provádí následujícími léky:

 • protizánětlivé - Meloxicam, Nise;
 • antihistaminika - Suprastin;
 • vitaminový komplex;
 • anticholinesteráza - neuromidin, proserin;
 • hormonální - Prednisolon.

Lidová medicína

Je možné použít metody tradiční medicíny jako doplněk k předpisu lékaře as jeho souhlasem, ale není možné samy léčit vagus. Pro zlepšení pohody můžete připravit bylinný čaj:

 1. 1 lžíce tymiánu nalijte 50 ml vroucí vody a vyluhujte po dobu 15 minut. Režim: rozdělte na 4 porce a pití.
 2. Nalijeme 2 polévkové lžíce směsi máty a meduňky se sklenicí vroucí vody, necháme 20 minut, rozdělíme na 2 porce a vypijeme.

Uklidnit tělo pomůže lázni. Teplota vody by měla být 33 stupňů. Chcete-li připravit koupel, je nutné nalít směs bylin s 10 litry vroucí vody a nechat po dobu 6 hodin. Možnosti směšování mohou být následující:

 • kořen kalamánek, řebříček, oregano, borovice;
 • listy šalvěje, kořen kozlíku.

Posilování nervů

Je možné se vyhnout onemocnění tím, že vitamíny, které posilují nervové buňky, pomáhají tělu bojovat proti únavě, zlepšit náladu. Užitečné jsou vitamíny A, B, C, E. Jako antidepresiva, sedativa, můžete přípravky používat:

Prevence vagus

Aby se zabránilo porážce vagus, je nutné vést zdravý životní styl, vzdát se špatných návyků. Aby se zabránilo stresovým situacím, je třeba naplánovat si pracovní den. Prevence nemocí zahrnuje:

 • každodenní cvičení;
 • plný spánek a odpočinek, získání pozitivních emocí;
 • sprcha

Tento podivný nervový nerv

Správná stimulace nervu vagus pomůže vyléčit klouby, zastavit křeče a vyrovnat psychiku

Nerv nervu, nebo nervus vagus v latině, je opravdu velmi neobvyklý. Vagus patří k tzv. Lebečním nervům a je nejdelší z nich. Začíná v prodloužení medulla, sestupuje dolů tkáně krku a svými větvemi jde do hrudníku a do dutiny břišní.

Proč si tento nerv zaslouží zvláštní pozornost lékařů různých specialit? Vzhledem k tomu, že „na sebe bere příliš mnoho“ a díky své neobvyklé anatomii a fyziologii se podílí na mnoha patologických procesech a účinek na tento nerv umožňuje léčit různé bolestivé stavy.

Nervový Spasitel?

Je tu takové nebezpečné a časté onemocnění - paroxyzmální tachykardie, kdy se srdce náhle „zbláznilo“ a začne bušit do hrudi s frekvencí 180–200 nebo více úderů za minutu. Existuje strach ze smrti, vědomí může být zahaleno.

Samozřejmě, voláme sanitku, ale kde je záruka, že dorazí včas? A tady nám může pomoci tento nervový vagus. Je nutné ji jemně masírovat v takzvané karotické zóně, je přibližně ve středu krku, kde šikmý sval přechází z vnitřní části klíční kosti do procesu kostí za uchem. Jemná masáž této oblasti stimuluje nerv vagus, který se svými parasympatickými vlákny má uklidňující účinek na srdce.

Pokud se vám to zdá příliš obtížné, napište do umyvadla studené nebo lepší ledové vody a ponořte obličej do vody, zadržte dech po dobu 10–15 sekund. To také stimuluje nerv vagus, ale nepřímo, reflexem. Výsledkem je zpomalení tepu.

Nervový vrah?

Odborníci, kteří zabíjejí své oběti holýma rukama, vědí, jak dosáhnout přesného úderu, který „stimuluje“ nervus vagus tak, aby ještě nebylo co dělat, jak vůbec zastavit srdce. Nebudu vás učit tuto smrtící techniku, ale měli byste vědět, že musíte být s nervem vagus velmi opatrní.

Běžnější situace, při hraní s vagusem vede k smrti, je hloupá dětská hra „psích kopů“. Tento název je zakořeněn v důsledku podobnosti rychlého dýchání k navození hypokapnie (nízký obsah oxidu uhličitého v krvi) s dýcháním psa. Po mírném zakalení vědomí si přátelé „experimentátora“ stisknou žaludek, nebo ještě horší, DREAMLESS ARTERIES. Krátce ztrácí vědomí a často zažívá halucinace.

Existují případy, kdy se srdce kvůli nárazu na nerv vagus z obou stran zastaví a dítě zemře, aniž by znovu získalo vědomí. Pokud začnete včas nepřímou masáž srdce a umělé dýchání z úst do úst, existuje několik možností, jak zachránit amatér nebezpečných her. Jen z nějakého důvodu si nejsem jistý, zda přátelé vašeho syna nebo dcery mají schopnosti resuscitace.

Putující nerv "pomáhá" s revmatoidní artritidou

Revmatoidní artritida je chronické zánětlivé onemocnění, které postihuje miliony lidí u nás iv zahraničí. Léčba se obvykle provádí nesteroidními protizánětlivými léky, cytotoxickými a imunosupresivními látkami. Účinnost léčby drogovými závislostmi je velmi žádoucí, onemocnění přetrvává a většina pacientů se postupně stává postiženou.

Proti tomuto smutnému pozadí otevírá metoda stimulace nervů vagus nové perspektivy. Výzkum Fridy Koopman a spoluautory z Amsterdamského centra pro revmatologii a imunologii (publikováno v roce 2016) zjistili, že elektrická stimulace nervu vagus vede k „zánětlivému reflexu“ a inhibici produkce cytokininových zánětlivých faktorů, což snižuje příznaky revmatoidní artritidy u lidí.

Dříve byly takové studie prováděny na zvířatech a nyní jsou podporovány klinické údaje. Je obzvláště důležité, aby stimulace nervu vagus vedla k významnému snížení produkce nádorového nekrotického faktoru - cytokininu, který hraje zvláštní roli ve vývoji revmatoidní artritidy.

V souvislosti s výše uvedenými údaji mají lékaři naději na tuto metodu v léčbě roztroušené sklerózy a Alzheimerovy choroby.

A s epilepsií a křečovitými stavy

Lékaři tradičně léčí epileptické záchvaty antikonvulzivy: karbamazepin, valproát, lamotrigin, tiagabin atd.

Někdy se uchylují k neurochirurgii a snaží se zničit zdroj křečové aktivity v mozku.

Ale třetina pacientů nemůže být vůbec léčena antikonvulzivy, co s nimi dělat?

Na záchranu přichází veškerá stejná metoda elektrické stimulace nervu vagus. K tomu je malé zařízení implantováno pod kůži z levé strany hrudníku a vedení je přivedeno na levý nerv vagusu. Proč přesně doleva? Protože ten správný nervový nerv je zodpovědný za přenášení impulsů do srdce, a to v tomto případě nepotřebujeme. Stimulace vagusu přispívá k vedení elektrických impulsů do mozkového kmene a odtud do určitých oblastí mozku. V důsledku toho se záchvaty zastaví.

Metoda již byla klinicky testována a je vyvíjena neinvazivní nervová stimulace. V blízké budoucnosti bude možné provádět bez řezů v hrudníku.

Na nerv vagus byl v dobrém stavu

Existuje něco takového - tón ​​nervu vagus. To je obzvláště patrné u dobrých sportovců, kteří se nesledují po olympijských medailích a nepotkají drogy hrstkou. Mají vynikající náladu a vzácnou srdeční frekvenci, která může v klidu klesnout na 50 úderů za minutu, stejně jako suché ruce, což ukazuje na vysokou stabilitu sympatického a parasympatického nervového systému.

Nervový vagus zejména miluje dechová cvičení s pomalým výdechem. Snažte se jen chodit, čtěte pěšky: про 1-2-3-4 kroky (vdechněte) a 5-6-7-8-9-10-11-12 kroky (výdech), a vaše vagus bude radost!

Putující nerv a jaké nemoci s tím spojené?

Lidské tělo má komplexní strukturu a rozvětvený nervový systém. Tento článek se zaměřuje na nerv vagus. Putování nervu, co to je, jaký druh poruch může v něm vzniknout a jak s nimi zacházet?

Obecné informace

Nerv nervů je hlavním nervem v lidském parasympatickém systému a je nejdelší ze všech nervů v lidském těle. Neví, jak se potulovat po těle, a začal být nazýván tím, že mu byla dána funkce, kterou mu přidělil mozek.

Parasympatický systém - systém, který má jméno "odpočinek a trávení".

Kde je nerv vagus? Opouští lebku, proniká cervikální oblastí do hrudní roviny a sestupuje dolů do břišní dutiny. Vzhledem k takové dlouhé cestě, nerv plní velký počet funkcí v těle, včetně:

 1. Zodpovídá za inervaci sliznice hltanu a hrtanu, vnějšího zvukovodu, lebeční fossy.
 2. Inervuje plíce, střeva, jícen, žaludek a srdce.
 3. Zodpovídá za pohyb patra, hltanu, hrtanu a jícnu.
 4. Ovlivňuje tvorbu žaludeční šťávy a vylučování slinivky břišní.

V důsledku těchto rozsáhlých funkcí můžeme bezpečně říci, že v těle je zodpovědný nerv vagus:

 • dýchání;
 • kašel;
 • řeč;
 • pocení;
 • proces nasycení;
 • práce srdce;
 • proces polykání;
 • reflexy roub;
 • trávení jídla.

Dokonce i menší léze mohou vést k zastavení práce významné části těla a vést k smrtelnému výsledku.

Struktura

Nerv vagus je X pár lebečních nervů (celkem XII párů lebečních nervů v lidském těle) a vzniká v lebečním boxu. Patří tedy do centrálního nervového systému.

Anatomie nervu vagus není tak jednoduchá, jak se zdá na první pohled. Samotný vagus se skládá ze čtyř částí:

 1. Hlava - nervový kmen opouští lebku a je poslán do krční oblasti.
 2. Cervikální - nachází se přímo v krku.
 3. Thoracic - postupuje od základny krku ke konci hrudníku.
 4. Břišní - nachází se v žaludku.

Každé z těchto oddělení má své vlastní pobočky. Tyto větve se skládají z vláken, která jsou také rozdělena na:

 1. Citlivé (umístěné v zvukovodu a meningy).
 2. Motor (umístěný ve svalech hrtanu, hltanu a jícnu).
 3. Vegetativní (zodpovědný za fungování vnitřních orgánů, žláz s vnitřní sekrecí, oběhové a lymfatické systémy).

Topografie nervu vagus je následující:

 • levý a pravý nerv vagus (probíhají paralelně k sobě a jsou zodpovědné za každý z jeho plic, po kterém se tvoří plexus jícnu);
 • meningální větev (přenáší signály do zadní části vnějšího zvukovodu a je zodpovědná za inervaci dura mater);
 • faryngeální větev (inervuje hltanové svaly, sliznici a patra);
 • horní laryngeální nerv (inervuje sliznici hlasivek, cherpaloidní vazy, horní jícnový sfinkter a subfarynx);
 • recidivující laryngeální nerv (inervuje svaly hrtanu, jícnu, hladkého svalstva);
 • horní nerv srdce (má 2-3 větve, které komunikují se sympatickými vlákny);
 • dolní větev srdce (inerváty srdečních svalů);
 • přední a zadní větev jícnu (musí být umístěna přímo vedle jícnu a inervuje zadní povrch perikardu);
 • žaludeční větve (inervují žaludek, slinivku, slezinu, střeva, ledviny a nadledvinky);
 • jaterní větve (inervát jater).

Příčiny porážky

Příčiny, které mohou způsobit svírání nebo zánět nervu vagus jsou různé. Nejčastější poruchy v práci vagusu tedy způsobují mozková onemocnění, včetně:

 • meningitida;
 • nádorové novotvary (maligní a benigní tumory, aneuryzma, cysta atd.);
 • TBI mozku, které způsobují hematom nebo jiné poškození;
 • poruchy oběhu, které mají vliv na krevní sraženiny.

Navíc následující onemocnění způsobují podráždění nervu vagus:

 • diabetes;
 • chronická onemocnění (tuberkulóza, sinusitida);
 • HIV infekce;
 • Parkinsonova choroba;
 • roztroušená skleróza;
 • otrava těžkými kovy.

Navíc nemůžeme vyloučit účinky alkoholu, jehož vysoký obsah nepříznivě ovlivňuje vagový nerv. Spolu se zneužíváním alkoholických nápojů, alkoholická neuralgie, která se vyvinula na tomto pozadí, často způsobuje nervové podráždění.

Příznaky porážky

Putování nervu jeho symptomy a léčba se liší v kontrastu ke kterému oddělení je ovlivněno. Příznaky mohou být následující:

 1. Poruchy řeči - zpravidla začíná pacient během konverzace s malým křupem. Dále jsou možné problémy s výslovností a ztrátou hlasu.
 2. Problémy s polykáním - sevřením nebo zánětem části nervu vagus, který je zodpovědný za polykání, mohou způsobit potíže s konzumací pevných potravin, a jak postupuje, jsou tekuté. Postupně dochází k rozvoji emetických nutkání, když se snažíte polykat obyčejnou vodu a dokonce i sliny. V těžkých případech může dojít k záchvatům astmatu.
 3. Poruchy zažívacího ústrojí a gastrointestinálního traktu - zvýšený svalový tonus jícnu nebo jeho nepřítomnost může vést k zastavení trávicího systému nebo jeho zpomalení. To vede k zácpě, průjmům, pálení žáhy atd.
 4. Problémy s kardiovaskulárním systémem - Poruchy v práci srdce není tak snadné odhalit, pokud nebudete věnovat pozornost signálům, které nám tělo posílá (bohužel, většina lidí to právě dělá). Hlavními příznaky poruchy jsou arytmie, tachykardie, bradykardie, závratě, potíže s dýcháním, nekontrolované močení (vyplývající z dlouhého období bez léčby), hluchota.
 5. Problémy s nervovým systémem - bolesti hlavy, problémy s uchem, letargie, nadměrná podrážděnost, apatie, odstup.

Stimulace

Vagus hraje v lidském těle důležitou roli. Ve svém normálním stavu:

 • zlepšuje regulaci hladiny cukru v krvi;
 • snižuje riziko mrtvice a srdečních onemocnění;
 • stabilizuje tlak;
 • zlepšuje trávení;
 • snižuje intenzitu a počet záchvatů bolestí hlavy a migrény;
 • povzbuzuje;
 • snižuje stres a úzkost.

Aby se udržel dobrý tonus nervu vagus, doporučuje se jej pravidelně aktivovat (tento postup se nazývá stimulace nervu vagus).

 • snížení rizika záchvatů paniky, strachu, srdečních onemocnění;
 • Prevence Alzheimerovy choroby;
 • boj proti bolestem hlavy, nadváze a obezitě;
 • stimulace těla v boji proti bulimii, anorexii, autoimunitním onemocněním, rakovině, hemoroidům;
 • odstranění problémů s alkoholismem.

Mělo by být zřejmé, že obvyklá aktivace vagu nestačí k porážce určitého onemocnění, ale v kombinaci s lékařským ošetřením vykazuje dobré výsledky.

Aktivace je možná následujícími způsoby:

 • pomalé a rytmické abdominální dýchání (10–15 minut);
 • meditace (15–20 minut);
 • mytí studenou vodou (ráno a večer);
 • užívání probiotik;
 • kloktání (několikrát denně po jídle);
 • zpěv (hlasitě as radostí a také pozitivně ovlivňuje parasympatický systém);
 • příjem rybího oleje (Omega 3 je vynikající stimulant).

Diagnostika

Diagnóza nemoci je prováděna ve zdravotnickém zařízení a začíná pohovorem s pacientem a objasněním, co ho trápí.
Například, v případě problémů s polykáním, lékař zkoumá měkké patro (poklesky jazyka ve směru opačném k lézi) a krku. Kromě toho lékař hodnotí zabarvení hlasu a úroveň chvění při výslovnosti.

Pro otestování funkce polykání stačí požádat pacienta, aby vypil sklenici vody, zatímco kašel by měl začít během polykání (přirozená reakce těla, když nervem vagus je neuritida s komplikacemi polykání).

Kromě toho neuropatolog navíc předepisuje:

 • laryngoskopie;
 • zobrazování magnetickou rezonancí (MRI);
 • X-ray;
 • EKG

Léčba

Je naléhavě nutné jednat v případě poruch souvisejících s vagus, protože nedostatek léčby může vést k smutným následkům.

Konzervativní léčba zahrnuje použití hormonálních léků (prednison, hydrokortison), které přispívají k eliminaci symptomů.

Kromě toho, aby se uklidnila bolest, pojďme vzít léky proti bolesti.

Pro léčbu zánětu nervu vagus je přípustný antihistaminika, která zmírňují otok, který se vytvořil kolem nervu vagu.

Samozřejmě, že potřebné vitamínové krmivo pro postižené nervy a oslabené tělo. Vhodné pro tento vitamín - vitamin B, stejně jako léky obsahující hořčík.

Jako ve většině případů, po průběhu lékové terapie, jsou zapotřebí fyzioterapeutické procedury, mezi které patří:

 1. Diadynamické proudy (mají stimulační účinek na svaly).
 2. Plazaforéza.
 3. Elektrostimulace.

Účinek fyzioterapie ve fázi léčby je zpravidla minimální, proto se tento typ terapie používá jako rehabilitační procedura.

Navíc se můžete uchýlit k receptům tradiční medicíny. Léčení nemoci pouze domácími metodami léčby je obtížné a nedoporučuje se nahradit lékovou terapii lidovou terapií. V komplexu mohou být docela dobré výsledky.

Jsou ukázány hlavní možnosti domácí léčby:

Koupele na bázi bylin - smíchejte ve stejném poměru 20 g calamus, oregano, borovice pupeny a řebříčku a nalijte výslednou směs 5 litrů teplé vody. Než nalijete směs do lázně, trvá déle než 5 hodin. Je nutné se vykoupat déle než 20 minut. Předpokládá se, že takové manipulace uvolňují svalový tonus a pomáhají zklidnit nerv.

Odrůdy lázní jsou poměrně málo, jako alternativu, můžete se pokusit použít kořen a kozlíček valeriánský také smíchané ve stejném poměru a naplněné vařící vodou.

Jako prostředek pro požití pomocí sedativních odbarvování. Pro přípravu sedativ je tedy nutné ve stejném poměru promíchat 10 g máty a citrónového balzámu a nalijte na ně 300 ml horké vařené vody. Tento vývar by měl být podáván nejméně hodinu. Používat každý den na jednom skle.

K uvolnění nervového napětí stačí vařit v 50 ml vody. lžíce tymiánu květin. Přijmout takový vývar je lepší každý den na 50 ml.

Pacient si může udělat polštář uklidňující bylinky. Tento nástroj se nazývá aromatický polštář. Byliny, které lze použít, zahrnují:

Med může být připsán mono-činidlům, která by měla být pravidelně užívána místo stejného cukru. Med má tonický a sedativní účinek s pravidelným příjmem. Poměrně dobré výsledky ukazují i ​​homeopatie.

Středisku chirurgického zákroku v krajním případě, kdy konzervativní léčba nepřinese viditelné výsledky. Kromě toho je chirurgický zákrok indikován pro osoby s nádorovými procesy, odstranění nádoru je v některých případech předpokladem pro zotavení. Chirurg musí zajistit, aby operace fungovala více než škoda.

Prevence

Pro prevenci onemocnění nervů vagus není třeba držet se složité stravy nebo nalijte studenou vodu. Všechna doporučení jsou dostačující a nezpůsobí obyčejnému člověku potíže. Doporučení tedy zahrnují:

 1. Udržet zdravý životní styl.
 2. Denní mírné cvičení.
 3. Denní zdravý spánek.
 4. Recepce ve večerních hodinách kontrastní sprchy.
 5. Odmítnutí špatných návyků.
 6. Vyhnout se stresujícím situacím v práci.


Tak proč je tak důležité se starat o svůj emocionální stav? Vzhledem k tomu, že klidná a vyvážená osoba je mnohem méně náchylná k onemocněním, včetně nemocí spojených se zánětem nervu vagus. Postarej se o své nervy, bude mnohem těžší s nimi zacházet, než se zachránit.

Více Informací O Schizofrenii